IV. Az iWiW-hálózat tanulsággal szolgál a korrupcióról és a jövedelmi egyenlőtlenségekről

  • Az iWiW a magyar társadalom kapcsolathálózatának egyfajta leképeződése, amelyben az egyének fontos és erős kapcsolatai mellett sok gyenge kapcsolat is jelen van.
  • A hálózat szerkezetének elemzésével képet kaphatunk arról, hogy a kapcsolathálózatokban megjelenő társadalmi tőke milyen összefüggésben áll fontos társadalmi és gazdasági folyamatokkal.
  • A kutatások során a hazai települések korrupciós kockázatának és a jövedelem-egyenlőtlenségek dinamikájának társadalmi hátterét vizsgáltuk az iWiW-hálózat segítségével.
  • A hazai városok korrupciós kockázatát a közbeszerzések jellemzői alapján számszerűsítettük. Ha például egy városban nagyon sok specifikumot tartalmaznak a közbeszerzési kiírások, vagy nagyon rövid határidővel írják ki őket, akkor annak magasabb korrupciós kockázatot tulajdonítunk.
  • A városok korrupciós kockázatát összevetettük az iWiW-hálózat helyi szerkezetével. Azokban a városokban, ahol a hálózat fragmentált (a részhálózatok egymástól elkülönülnek), a korrupciós kockázatok magasabbak. Ez arra utal, hogy a klikkesedő kapcsolathálózatok erősítik a korrupciót, mert a zárt kapcsolatrendszerekben a nyilvános döntéshozatal könnyebben kizárható.
  • Azokban a városokban alacsonyabb a korrupció, ahol sok olyan egyén van, akik diverz külső kapcsolatrendszerrel bírnak. Ezek az emberek hidat képeznek a zárt kapcsolathálózatok között, ezzel segítik az átláthatóságot, és tisztább viszonyokat tudnak teremteni.
  • A hálózatok fragmentáltsága a jövedelemegyenlőtlenség dinamikáját is magyarázza. A fragmentált kapcsolathálózatokkal rendelkező városokban magasabb a jövedelemegyenlőtlenség.
  • Az egyenlőtlenségeket legjobban ott erősíti a hálózat fragmentáltsága, ahol már eleve magasak az egyenlőtlenségek. Az egyenlőtlenségek tehát akkor nőnek, ha a gazdagok és szegények hálózatai elkülönülnek egymástól.
  • A városszerkezet nagy mértékben meghatározza a kapcsolathálózat fragmentáltságát. Azokban a városokban fragmentáltabb a hálózat, ahol a lakók egymástól nagy távolságra laknak, ahol a szolgáltatások a város központjában koncentrálódnak, és ahol a lakóövezetek el vannak választva fizikai akadályokkal (vasút, folyó, főút).