II. Az iWiW és az innovációk terjedése

  • Az iWiW a 2000-es évek egyik legjelentősebb online innovációja volt, időben megelőzte a Facebookot. A 2002-es indulását követően kezdetben főleg a városi fiatalok között terjedt, de 2005-től kezdődően a terjedése felgyorsult. Hamar több millió felhasználója lett, és a leglátogatottabb weblappá vált.
  • Az iWiW terjedésének két jellemzőjét vizsgáltuk: az iWiW-re történő egyéni regisztrációk időpontjait és a küldött meghívók földrajzát.                              .
  • Az adatok azt mutatják, hogy az iWiW-et kezdetben a városiak használták, később terjedt el a kisvárosi, még később a falusiak körében. Az iWiW kezdetben a távolságtól viszonylag függetlenül terjedt (közelre és távolra is küldtek meghívókat), később azonban leginkább közelre küldték a meghívókat.
  • Az iWiW terjedésének statisztikai és szimulációs modellezésével az innováció földrajzi terjedésének hálózati jellemzőit érthetjük meg. Ezek a modellek abban segítenek, hogy előrejelzéseket készítsünk arról, hogy az innovációt mikor adaptálják legtöbben az egyes településeken. Az iWiW példája arra mutat rá, hogy a legtöbb felhasználó a nagyvárosokban gyorsabban regisztrál, a Budapesttől távol eső településeken pedig lassabban, mint amit a terjedési modell előrejelez.
  • A települések közötti meghívók hálózatát elemezve követhető, hogyan hat a városok méretkülönbsége a meghívóküldésre az iWiW teljes életciklusát figyelembe véve.
  • Az iWiW életciklusának elején szinte csak Budapestről küldték a meghívókat az ország többi részére. Később azonban a legjellemzőbb terjedési útvonalak követik a városok hierarchiáját. Budapestről jellemzően a nagyvárosokba, onnan jellemzően a közepes városokba, onnan pedig a kisvárosokba, végül a falvakba terjedt az iWiW.